அரசு ஏற்பு எண்: 1998   நாள் : 05 .09 .1981 .   பதிவு எண் : 46 /71  &  17 /75 (அனைத்திந்திய இடைநிலைக் கல்வி ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு (AISTF) மற்றும் உலக ஆசிரியர் இயக்கங்களின் (WFTU & FISE கூட்டமைப்புகளுடன் இணைந்தது).  


 

LATEST NEWS
ஆசிரியர் பொது மாறுதல் 2014GO137 ~ ஆர்ப்பாட்டம் ~
தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் அன்புடன் வரவேற்கிறது. 
office
மாநில அலுவலகம் 
18, பத்மநாபன் தெரு, 
வடக்கு உஸ்மான் சாலை,
தியாகராயர் நகர்,
சென்னை - 600 017.

 

 

 

தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகத்தின் மாத இதழ் 
ஆசிரியர் எழுச்சி " 
வாங்கி பயனடைவீர். ஈராண்டு சந்தா Rs.100.
சந்தா அனுப்பவேண்டிய முகவரி 

செய்தி ஆசிரியர்

மாநில தலைமை அலுவலகம், 
தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம், 
18, பத்மநாபன் தெரு, வடக்கு உஸ்மான் சாலை,
தியாகராய நகர், சென்னை - 600017.
 
Home | About Us | Govt.Orders | Dept.Desk | Current Events | Exam | Contact Us | Others | Panel

© Copyright 2011 - TNGTA